10-12 પાસ માટે : ગુજરાત રાજ્ય ફોરેસ્ટ વિભાગમાં આવી ભરતી

Gujarat State Forest Development Corporation (GSFDC) Recruitment 2021 @www.gsfdcltd.co.in ગુજરાત સ્ટેટ ફોરેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSFDC) “વનગંગા”, 78, અલકાપુરી, વડોદરા …

Read more10-12 પાસ માટે : ગુજરાત રાજ્ય ફોરેસ્ટ વિભાગમાં આવી ભરતી

ISRO Recruitment 2021: ISRO માં કામ કરવાની ઉત્તમ તક ધોરણ 10 પાસ માટે આવી ભરતી, જાણો ક્યાં પદ માટે કેટલી જગ્યા છે અને આવેદનની છેલ્લી તારીખ.

ISRO Recruitment 2021: ISRO માં કામ કરવાની ઉત્તમ તક ધોરણ 10 પાસ માટે આવી ભરતી, જાણો ક્યાં પદ માટે કેટલી …

Read moreISRO Recruitment 2021: ISRO માં કામ કરવાની ઉત્તમ તક ધોરણ 10 પાસ માટે આવી ભરતી, જાણો ક્યાં પદ માટે કેટલી જગ્યા છે અને આવેદનની છેલ્લી તારીખ.

જો તમે એરફોર્સમાં નોકરી કરવા ઇચ્છ છો તો આ રહી સુવર્ણ તક, આ નોકરી 10 અને 12 પાસ પણ કરી શકે છે આવેદન

ઇન્ડિયન એરફોર્સમાં નોકરી જે યુવાનો નોકરી કરવા ઈચ્છે છે તેના માટે સારા સમાચાર આવિયા છે. એરફોર્સમાં C ગ્રૂપની ભરતી આવે …

Read moreજો તમે એરફોર્સમાં નોકરી કરવા ઇચ્છ છો તો આ રહી સુવર્ણ તક, આ નોકરી 10 અને 12 પાસ પણ કરી શકે છે આવેદન