ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પ્રથમ સિલ્વર મેડલ જીતનાર મીરાબાઈ ચાનુની સફળતાની કહાની તમે પણ જાણો

ઓલિમ્પિકમાં પ્રથમ ચંદ્રક જીતનાર મીરાબાઈની વાર્તા: વર્ષ 2016 માં એક વાર પણ મીરા વજન ઉંચકી શકી નહોતી, હવે વેઇટલિફ્ટિંગમાં દેશની …

Read moreટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પ્રથમ સિલ્વર મેડલ જીતનાર મીરાબાઈ ચાનુની સફળતાની કહાની તમે પણ જાણો