પિતા પુત્રીના પ્રેમની અદ્ભુત વાર્તા, ફોટો જોઈને મનમાં તમામ પ્રકારના વિચારો આવશે, પરંતુ આ ફોટોનું સત્ય જાણીને તમારી આંખમાં આંસુ આવી જશે …!

પિતા પુત્રીના પ્રેમની અદ્ભુત વાર્તા આ ફોટો જોઈને તમારા મનમાં તમામ પ્રકારના વિચારો આવશે, પરંતુ આ ફોટોનું સત્ય જાણીને તમારી …

Read moreપિતા પુત્રીના પ્રેમની અદ્ભુત વાર્તા, ફોટો જોઈને મનમાં તમામ પ્રકારના વિચારો આવશે, પરંતુ આ ફોટોનું સત્ય જાણીને તમારી આંખમાં આંસુ આવી જશે …!

ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પ્રથમ સિલ્વર મેડલ જીતનાર મીરાબાઈ ચાનુની સફળતાની કહાની તમે પણ જાણો

ઓલિમ્પિકમાં પ્રથમ ચંદ્રક જીતનાર મીરાબાઈની વાર્તા: વર્ષ 2016 માં એક વાર પણ મીરા વજન ઉંચકી શકી નહોતી, હવે વેઇટલિફ્ટિંગમાં દેશની …

Read moreટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પ્રથમ સિલ્વર મેડલ જીતનાર મીરાબાઈ ચાનુની સફળતાની કહાની તમે પણ જાણો